กิจกรรมสรงน้ำพระภู ปี พ.ศ. 2560

          29 เมษายน 2560 อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ ร่วมกับคณะสงฆ์ และราษฎร จากตำบลนาสีนวน ตำบลบ้านแก้ง ตำบลเหล่าหมี จำนวน 250 คน ร่วมพิธีทำบุญสรงน้ำพระภู ประจำปี 2560  ณ ภูถ้ำพระ อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ